On-line katalog

Zde se můžete podrobně seznámit s našim knižním fondem pomocí elektronického katalogu. Katalog také informuje o nových publikacích v knihovně za dané období.

Vstup do katalogu

K 31.12. 2016 máme ve fondu 1 123 knih z toho:

  • beletrie pro dospělé: 576  knih
  • naučná literatura pro dospělé: 158 knih
  • beletrie pro děti: 339 knih
  • naučná literatura pro děti: 50 knih