O knihovně

Z historie knihovny

Následující informace jsou čerpány ze školní kroniky a z pamětní knihy obce Haluzice :

Počátky knihovnictví v naší obci souvisí se založením základní školy v r. 1884. Ve škole byla založena žákovská knihovna, o které se poprvé dozvídáme ve školním r. 1901/1902. Knihy byly buďto zakoupeny z vlastních financí nebo byly knihovně darovány. Knihkupec, ve Velkém Meziříčí, pan Alois Mašek, daroval škole v letech 1904/1905 několik cenných svazků. Některé z nich byly věnovány žákovské knihovně nebo knihovně učitelské. Nevíme však, jak často si žáci knihy vypůjčovali a zda se jejich půjčování rozšířilo i mezi ostatní obyvatele Haluzic. Během r. 1948/1949 si naši žáci dopisovali se 2 školami na Slovensku. Do těchto škol bylo zasláno několik knižních darů. Ve školním roce 1950 se díky finanční podpoře ministerstva školství značně zvýšil počet knih v žákovské knihovně.

O historii veřejné knihovny naší obce se kronika zmiňuje až v r. 1953 a to následně: Také veřejná knihovna byla řádně připravena a je čtenáři hodně navštěvována. Po odstranění brakové literatury krajskou knihovnicí byla doplněna darem KNV. V letech 1954/1955 byla veřejná knihovna hodně navštěvována, k čemuž přispělo i to, že si čtenáři mohli přijít vyměnit knížky každý den.

V r. 1989 byla provedena výměna regálů, knihy přetříděny a nově obaleny. Přihlásili jsme se do soutěže o vzornou knihovnu našeho okresu a tato naše snaha byla oceněna 17.11.1989, kdy byla naše knihovna shledána jednou ze čtyř nejlepších knihoven okresu. Při této příležitosti si také zaslouží poděkování pracovnice Městské knihovny ve Slavičíně za náležitou pomoc a také Národní výbor ve Vlachovicích za zaplacení regálů, podlahoviny a vymalování.

Současnost

Od roku 2002 je metodickým a poradným centrem Městská knihovna Slavičín, která vykonává tyto činnosti na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Slavičínem. Mezi její střediskovou náplň patří evidence nových knižních přírůstků, zaškolování knihovníků, retrozápisy, revize staršího fondu aj.

V r. 2008 proběhla rozsáhlá rekonstrukce naší knihovny. Týkala se především výměny oken, PVC, vymalování, zakoupení počítačového stolu, regálu pro výměnný fond a ratanového nábytku.