Služby

 • výpůjčky knih a časopisů
 • internet pro všechny čtenáře a návštěvníky ZDARMA
 • čtenáři si mohou vybírat ze 3 výměnných souborů, které v rámci regionálních služeb zapůjčuje Krajská knihovna Františka Bartoše
 • on-line katalog (elektronický katalog)

  Výpůjčky knih a časopisů

 • manipulační a čtenářský poplatek je ZDARMA.
 • v sekci on-line katalog si můžete vyhledat knihy, které máme v naší knihovně.
Knihovní řád najdete zde.

 

Internet

 • přístup na internet je pro všechny čtenáře a návštěvníky ZDARMA 
 • je zde možnost si tisknout i dokumenty z Wordu, ale pouze černobíle:

1 strana A4 3 Kč

Podmínky přístupu na internet:

 • Obecní knihovna Haluzice umožňuje přístup na internet svým uživatelům, dětem
  i dospělým
 • uživatelům mladším 15 let je poskytován přístup na internet na základě souhlasu rodičů
 • uživateli je umožněn přístup na internet po dobu 30 minut, není-li poté další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit o dalšch 30 minut
 • přístup na internet je možné předem rezervovat
 • internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužící výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům
 • uživatel musí přitom respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy

 

 

 

 

 Bezpečný internet - odkaz najdete zde.


Výměnný soubor

Výměnný soubor bezplatně zapůjčuje Krajská knihovna Fr. Bartoše  ve Zlíně na dobu jednoho roku. Je to na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a obcí Haluzice.

V současné době má knihovna v Haluzicích po 3 souborech.  Výpůjční řád výměnného souboru najdete zde.

On-line katalog Výměnného souboru

 • VS je označen na hřbetu knihy žlutým štítkem VS.
    
 • VS je označen na hřbetu knihy modrými písmeny VS.
 • VS je označen na hřbetu knihy černými písmeny VS.